0982 474 522

PEA phonics (PEA Phonics 1, PEA Phonics 2, PEA Phonics 3, PEA Phonics 4, PEA Phonics 5)
Thứ 3 | 23/04/2019 - Lượt xem: 205

PEA phonics (PEA Phonics 1, PEA Phonics 2, PEA Phonics 3, PEA Phonics 4, PEA Phonics 5)
Tại sao trẻ nên học khóa học này?

Thời lượng: 30 buổi/ 1 khóa

Học phí: 2.950.000

Lứa tuổi: 6 - 7 tuổi

Mục tiêu khóa học

  • Bé tập đánh vần Tiếng Anh thông qua các hoạt động trong giáo trình
  • Định hướn giúp trẻ phát âm hoàn hảo, đọc thông viết thạo tiếng Anh
  • Trẻ được giáo viên nước ngoài chỉnh từng âm tiếng anh thông qua các trò chơi, bài hát
  • Đội ngũ trợ giảng sẽ kiểm tra bài tạp, thường xuyên liên lạc tình hình học tập của trẻ với phụ huynh.

Thời gian học (dự kiến)

Lớp tối từ thứ 2- thứ 6 hàng tuần

17: 45 – 19: 15

19:15 -  20: 45

Lớp thứ 7, chủ nhật

14:00 – 15:30 hoặc 16:00 – 17:30

Đang tải bình luận,....