0982 474 522

PEA Kinders (PEA kinders 1, PEA kinders 2, PEA kinders 3)
Thứ 3 | 23/04/2019 - Lượt xem: 245

PEA Kinders (PEA kinders 1, PEA kinders 2, PEA kinders 3)
Tại sao trẻ nên học khóa học này?

Thời lượng: 34 buổi/ 1 khóa

Học phí: 3.350.000

Lứa tuổi: 4 – 6 tuổi

Mục tiêu khóa học

  • Tập trung giúp trẻ phát triển toàn diện 4 kỹ năng thông qua bài hát, câu chuyện, các hoạt dộng vận động
  • Trẻ tiếp thu ngôn ngữ một cách tự nhiên theo cơ chế tiếng mẹ đẻ
  • Tài liệu được thiết kế chuyên biệt dành cho các bé tại PEA
  • Bài tập về nhà được giao mỗi ngày
  • Kiểm tra đánh giá thường xuyên

Thời gian học (dự kiến)

Lớp tối từ thứ 2- thứ 6 hàng tuần

17: 45 – 19: 15

Lớp thứ 7, chủ nhật

14:00 – 15:30 hoặc 16:00 – 17:30
Đang tải bình luận,....