0982 474 522

PEA discoverers ( PEA discoverers 1, PEA discoverers 2, PEA discoverers 3, PEA discoverers 4, PEA discoverers 5, PEA discoverers 6)
Thứ 3 | 23/04/2019 - Lượt xem: 238
PEA discoverers ( PEA discoverers 1, PEA discoverers 2, PEA discoverers 3, PEA discoverers 4, PEA discoverers 5, PEA discoverers 6)

Tại sao trẻ nên học khóa học này?

Thời lượng: 40 buổi/ 1 khóa

Học phí: 3.895.000

Lứa tuổi: 7 - 14 tuổi

Mục tiêu khóa học

  • Chú trọng phát triển ngôn ngữ cho trẻ giúp trẻ khám phá thế giới khoa học
  • Bước đầu trang bị kiến thức khoa học phổ thông quốc tế
  • Cung cấp vốn từ vựng học thuật cần thiết cho các kỳ thi quốc tế
  • Củng cố ngữ pháp từ cơ bản đến chuyên sâu.
  • Chuẩn bị hành trang du học đầu đời.
  • Bài tập về nhà được thiết kế nhằm phát triển kỹ năng nói, thuyết trình trên nền tảng kiến thức khoa học thế giới.

Thời gian học (dự kiến)

Lớp tối từ thứ 2- thứ 6 hàng tuần

17: 45 – 19: 15

19:15 -  20: 45

Lớp thứ 7, chủ nhật

8:00 – 9: 30

9: 30 – 11: 00

Đang tải bình luận,....